مرحله اول آزمون شفاهی رحمت در پیش دبستان و دبستان قرآنی امام حسن مجتبی علیه السلام همدان برگزار شد.
دانش آموزان عزیز محفوظات و روانخوانی خود را در مرحله اول آزمون رحمت۲ پاسخ دادند.
و نمرات مربوط پایه اول تا پایه ششم به ستاد مرکزی جامعه القرآن الکریم قم ارسال شد.