مرحله اول آزمون هماهنگ قرآنی رحمت

در روز ۲۸ آذر ماه درمدرسه متوسطه قرآنی امام علی النقی علیه السلام قم برگزار شد.
در این آزمون از مباحث تدریس شده در رشته های تجوید،حفظ،مفاهیم و روانخوانی سنجش به عمل آمد.