گزارش سرکار علیخانی مدیر دبستان و پیش دبستانی قرآنی بشری

در ابتدا با مربی محترم قرآن سرکار خانم دلپسند جلسه و هم اندیشی برگزار شد و بعد از تصمیم قطعی و انتخاب موضوع، متن نمایشها آماده و در اختیار خانم دلپسند قرارگرفته است که ایشان با هر پایه شروع به تمرین و کار کردند.

اقدامات لازم قبل از برگزاری جشنواره به شرح ذیل می باشد:

نمایش(پیش دبستانی)
نمایش(اول)
بازی ونمایش(دوم)
نمایش(سوم)

نحوه عملکرد قبل از فیلم برداری نهایی:

تهیه متن وسناریو برای قسمت نمایش باتوجه به کتب درسی وقسمتهای منتخب وتعیین نوع بازی‌ها درکنارنمایش

تعیین فضا ولوکیشن و تزئینات لازم وهمچنین نوع پوشش دانش آموزان برای اجرا

مربیان:

خانمها خلجی درمقطع پیش دبستانی ودلپسند درپایه اول ودوم وسوم می باشند

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/b4cb