جشنواره رحمت دبستان دخترانه رفسنجان

گزارش سرکار خانم رییس پور مدیر محترم دبستان دخترانه امام حسن مجتبی علیه السلام رفسنجان از روند برگزاری جشنواره رحمت

۱_اطلاع رسانی تمام موارد بخشنامه جشنواره رحمت به مربیان قرآنی سر کار خانم: ابولی و سرکارخانم خراسانی

۲_جلسه جهت توضیح کامل موارد بخشنامه با مربیان قرآن

۳_انتشار بنر و پیام جشنواره رحمت در گروه همکاران جهت اطلاع رسانی

۴_اطلاع رسانی جشنواره رحمت در تمامی گروههای کلاسی وگروههای پرورشی جهت اطلاع خانواده ها

۵_جلسه توجیهی وشورایی با آموزگاران پایه ومربیان قرآن برای اجرای هر چه بهتر جشنواره

۶_اطلاع رسانی به والدین علی الخصوص مادران در جلسه آموزشی دی ماه، و نامزد شدن تعدادی از مادران فعال برای کمک به کادر آموزش جهت اجرای بهتر دانش آموزان

۷_تهیه وسایل و ملزومات مورد نیاز جشنواره

۸_تمرین مکرر دانش آموزان به همت معلمین قرآنی و والدین برای ضبط

۹_بازدید مدیر مدرسه از روند اجرای این جشنواره

۱۰_ هماهنگ کردن با مسئول کانال خبر خانه خشتی جهت انتشار اخبار جشنواره رحمت

۱۱_هماهنگ کردن با مسئول هفته نامه رفسنجان جهت انتشار خبر جشنواره رحمت

۱۲_ هماهنگ کردن با مسئول بسیج اداره جهت انتشار خبر جشنواره رحمت ۱۳ _هماهنگ کردن با صدا و سیمای مرکز استان کرمان برای انتشار خبر برگزاری جشنواره رحمت