عکس زیبای گل دخترانمان درپایه ششم
(کلاس شهیدکهنوجی) و( کلاس شهید بادپا)

بماندبه یادگاران شاءالله همیشه موفق ومؤیدباشید

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/b3ww