دبستان دخترانه امام حسن مجتبی ع شهربابک

دبستان
دخترانه
خانم غفاریان

دبستان دخترانه امام حسن مجتبی ع شهربابک

دبستان دخترانه امام حسن مجتبی ع ، از جمله مدارس  استان کرمان بوده که در شهربابک قرار دارد. مدرسه امام حسن مجتبی (ع) به مدیریت خانم غفاریان ، در نشانی شهربابک میدان مصلی ،  واقع شده است.

این مدرسه که در لیست مدارس غیر دولتی کرمان قرار دارد دارای امکانات علمی و آموزشی متنوعی برای دانش آموزان دبستان می باشد و آماده پاسخگویی به سوالات اولیاء گرامی است.

اخبار و فعالیت ها
نشانی
34114697
کرمان
شهر بابک
775947545
کرمان - شهربابک - بلوار مصلی - خیابان خبرنگار