برگزاری جشنواره رحمت در شهر بابک

سرکار خانم غفاریان مدیر محترم دبستان امام حسن مجتبی (ع) شهر بابک گزارشی از عملکرد آموزشگاه درباره جشنواره رحمت ارائه کرد. ۱_اطلاع رسانی بخشنامه به مربیان قرآنی

۲_گفتگو با مربیان قرانی و معاونین مدرسه در جهت نوع برنامه اجرایی هر کلاس

۳_جلسه توجیهی با آموزگاران دور اول

۴_اطلاع رسانی به والدین از طریق گروهای مجازی

۵_تهیه ی وسایل مورد نیاز جشنواره

۶_شناسایی دانش آموزان مستعد برای نمایش و تمرین و همچنین تکرار در مدرسه

۷_هماهنگی با مسئولین پرورشی وفرهنگی کانون پرورش فکری شهرستان شهربابک