دبستان دخترانه امام حسن مجتبی ع قم

دبستان
دخترانه
خانم سلطانی

دبستان دخترانه امام حسن مجتبی ع قم

دبستان دخترانه امام حسن مجتبی (ع) ، از جمله مدارس  استان قم بوده که در محدوده ناحیه 4 قم قرار دارد. مدرسه امام حسن مجتبی (ع) به مدیریت خانم سلطانی ، در نشانی خیابان جمهوری، خیابان شهید شهروز،  واقع شده است.

این مدرسه که در لیست مدارس غیر دولتی قم قرار دارد دارای امکانات علمی و آموزشی متنوعی برای دانش آموزان دبستان می باشد و آماده پاسخگویی به سوالات اولیاء گرامی است.

تصویر
اخبار و فعالیت ها
نشانی
025
32890002-3
قم
قم
انتهاي بلوار جمهوري ، کوچه بعد از مخابرات، کوچه شهيد شهروز ، دبستان جنب فضاي سبز