آغاز ثبت نام پایه های اول دبستان به وسیله سنجش، مصاحبه ورودی و ارزیابی توسط مدیر محترم، مشاور دبستان ومعاون آموزش انجام شد.

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/gnad