اهدای بسته های شادی توسط مدیریت محترم دبستان

بسته های شادی توسط مدیر محترم دبستان به دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم که به ترتیب از بالاترین امتیازهای
آموزشی ،پرورشی ،اخلاقی ورفتاری برخوردار بودند اهدا شد.

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/kcsl