خانم مهدی آبادی توکلی مدیر دبستان امام حسن مجتبی علیه السلام؛شهر رفسنجان فعالیت های انجام شده ویژه جشنواره ی رحمت را تشریح کرد.

توجیه مربیان محترم قرآنی و ارسال آئین نامه ی جشنواره خدمت مربی محترم

عضویت ایشان در گروه جشنواره و شرکت درجلسات ویژه ی جشنواره

ارسال فیلم و بنر آماده سازی جوایز جشنواره در کانال مجازی مدرسه

توجیه و آشنا نمودن والدین از برگزاری جشنواره

جلسات هم اندیشی و مشورت بین همکاران پایه ومربیان قرآن

انتخاب دانش آموزان و فراهم کردن وسایل موردنیاز

هماهنگی با صداوسیمای استان جهت انعکاس خبر

تمرین وآماده سازی دانش آموزان در مدرسه ومنزل

انعکاس پوستر وفیلم جشنواره در کانال مجازی مدرسه

جلسه ی تو جیهی با والدین دانش آموزان و تمرین نمایش در مدرسه