گزارش جناب آقای زرگرزاده مدیر محترم دبستان پسرانه امام حسن مجتبی علیه السلام،شهیدین قم :

۱_اطلاع رسانی بخشنامه به مربیان قرآنی،آقایان صباغی و عارفی

۲_گفتگو با مربیان قرآنی در خصوص بخشنامه و مشخص شدن نوع برنامه اجرایی هر کلاس

۳_ جلسه توجیهی با آموزگاران

۴_اطلاع رسانی جشنواره رحمت در تمامی گروه های کلاسی

۵_ اطلاع رسانی به والدین

۶_تهیه وسایل موردنیاز جشنواره

۷_شناسایی دانش آموزان مستعد برای نمایش و تمرین و تکرار در مدرسه و منزل

۸_ بحث و بررسی در خصوص جشنواره و انجام کارها مطابق اهداف جشنواره

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/4u7p