مراحل آماده سازی برگزاری جشنواره رحمت در دبستان قرآنی امام حسن مجتبی علیه السلام پردیسان قم با شور و شوق فراوان در حال برگزاری است.

آقای مصطفی زرین پور مدیر محترم دبستان امام حسن مجتبی علیه السلام جزییات این برنامه ها را بدین شرح اعلام کرد:

تشکیل جلسه با مربیان قرآن

تشکیل جلسه با آموزگاران

نصب و اطلاع رسانی جشنواره

آماده سازی جوایز و توزیع بین دانش آموزان

دریافت اسامی شرکت کنندگان جشنواره از آموزگاران و مربیان قرآن

آگاه سازی خانواده ها برای تمرین بیشتر در منزل

اعلام زمان فیلم برداری از جشنواره به مربیان و آموزگاران

تقدیم لیست اسامی و موضوعات جشنواره به موسسه جامعه القرآن

تهیه لباس یک شکل برای گروههای تئاتر

نمایش و سرود ارائه گزارش آموزگاران از روند تمرین و پیشرفت دانش آموزان شرکت کننده