مناسبت های بهداشتی در تقویم بهداشتی و سلامت، بهانه ای برای ایجاد حساسیت و آموزش و ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان، خانواده و درنهایت جامعه می باشد.

آقایان به دلایل مختلفی کمتر به سلامت خود اهمیت می دهند و هفته مذکور ، فرصت مناسبی است تابا اطلاع رسانی و انجام فعالیت های آموزشی و … گروه  مردان که نیمی از جمعیت کشورما  را تشکیل  می دهند نسبت به سلامت خودشان حساس شوند.

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/afj6