دانش آموزان در حال یادگیری برای مشارکت در انتخابات آینده

کودکان و نوجوانان در این مرحله از زندگی خود در حال یادگیری، تمرین و آماده شدن برای مشارکت سیاسی فعال در آینده و سرنوشت کشور هستند. رفتار صحیح والدین و همراهی کودکان با والدین برای مشارکتی سرنوشت ساز در حقیقت سرمایه گذاری برای آینده همان فرزندان است.

انتخابات فرصتی است تا کودکان به افرادی فعال و انتخاب‌گر تبدیل شده و در بزرگسالی تبدیل به انسان‌های منطقی و رشد یافته شده، در نظر دهی، تصمیم گیری و مشارکت سیاسی شرکت کنند.

شاید انداختن برگ رأی والدین در صندوق و رنگی کردن انگشت کودکان کار جزئی و کم اهمیتی باشد اما اولین قدم برای شرکت در بزرگترین تکلیف و مشق سیاسی است.

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/apsa