کارگاه کاردستی با موضوع کتاب در پیش دبستانی امام حسن مجتبی علیه السلام زنجان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در پیش دبستانی امام حسن مجتبی علیه السلام زنجان کارگاه کاردستی با موضوع کتاب برگزار شد.

این کار دستی ها که حاصل کار دانش آموزان می باشد در گسترش فرهنگ کتابخوانی بسیار موثر است.