پیش دبستانی جامعه القرآن 6 برآن شمالی

پیش دبستانی
دخترانه / پسرانه
خانم حاتمی

پیش دبستانی جامعه القرآن 6

تعلیم و تربیت نوآموزان پیش دبستانی از مهم ترین و حساس ترین مسئولیت ها در آموزش و پرورش به شمار می رود. این دوران را می توان زیربنا و پایه  پرورش و شکوفایی فطرت الهی و آموزش ابتدایی دانست. فرصت آموزش بسیاری از مهارت های فردی و اجتماعی و پرورش فکر و خلافیت دانش آموزان در این دوره مهیا است و پس از گذشت این دوره زمانی، تثبیت این موارد در سنین بالاتر بدون پیش زمینه و زیرساخت های کودکی به سختی امکان پذیر خواهد بود.

تصویر
اخبار و فعالیت ها
نشانی
031
38473232
اصفهان
برآن شمالی
برآن شمالی - روستای منشیان - خ حضرت ابوالفضل علیه السلام - کوچه شهید محمد رضا قیدرلو