گزارش سرکار خانم عموچی مدیرپیش دبستانی جامعه القرآن ۷ اصفهان :

۱_اطلاع رسانی در گروه همکاران به محض دریافت نامه جشنواره

۲_جلسه حضوری با همکاران محترم جهت برنامه ریزی جشنواره رحمت

۳_توضیحات کامل پیرامون جشنواره در جلسه بامربیان وانتخاب ونوشتن موضوعات جشنواره توسط مربیان برای هرکلاسی

۴_اطلاع برگزاری جشنواره به خانواده ها

۵_انتخاب نوآموزان برای شرکت در جشنواره

۶_تهیه وسایل مورد نیاز و کمکی برای جشنواره

۷_تمرین وتلاش نوآموزان برای ضبط

۸_هماهنگی باعکاس خبری

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/19j7