فعالیت: قصه گویی با هدف:

آشنایی با عید قربان

قصه گویی و اعتماد به‌نفس

تقویت مهارت خوب گوش دادن

تقویت مهارت مشارکت در قصه

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/qled