گزارش‌ برگزاری جشنواره رحمت در پیش دبستانی قرآنی حُسنی شهرستان بافق:

اطلاع رسانی بخشنامه به مربیان قرآنی

گفتگو و مشورت با مربیان قرآن در خصوص بخشنامه و مشخص شدن نوع برنامه اجرایی هر کلاس

جلسه توجیهی با آموزگاران

اطلاع رسانی جشنواره در تمامی گروه های کلاسی

اطلاع رسانی به والدین

تهیه وسایل موردنیاز جشنواره

شناسایی دانش آموزان مستعد برای نمایش و تمرین و تکرار در مدرسه و منزل

بحث و بررسی در خصوص جشنواره و انجام کارها مطابق اهداف جشنواره

حضور بخش خبری اخبار جوانه ها در پیش دبستانی قرآنی حُسنی وتهیه خبر از نحوه برگزاری جشنواره


لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/r761