با هدف هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره رحمت در دبستان علم الهدی تویسرکان و پس از جلسات کارشناسی مختلف در آموزشگاه با مربی محترم قرآن و دیگر آموزگاران ارجمند جهت همکاری و همدلی و کسب آمادگی های لازم،کلاس ها طبق آیین نامه شروع به فعالیت کردند، و هم اکنون در حال تمرین های تکمیلی نمایش ، شعر و قصه خوانی هستند.

نمرات شفاهی مرحله اول رحمت دانش آموز به ستاد قم ارسال گردید.