گزارش سرکارخانم میرزابابایی مدیر پیش دبستانی و دبستان امام حسن مجتبی علیه السلام اراک

برگزاری جلسه شورای معلمان وارائه شیوه نامه جشنواره رحمت به مربیان محترم

بررسی شرح مکتوب نوع اجرای جشنواره توسط معاونت آموزشی

اطلاع رسانی به اولیا پیرامون جشنواره رحمت توسط معاون آموزشی درتمامی کانالهای آموزشی

ارزیابی دانش آموزان جهت انتخاب درجشنواره توسط مربیان

به حول و قوه الهی همکاران مشغول تهیه و تدوین فیلم ها میباشند.

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/kxe9