سرکار خانم نبی پور مدیر پیش دبستانی و دبستان دخترانه امام حسن مجتبی علیه السلام شهرستان چالوس گزارشی از جزئیات برگزاری جشنواره کشوری رحمت ارائه کردند.

اطلاع رسانی به مربیان قرآنی هم زمان با دریافت بخشنامه جشنواره

اطلاع رسانی در کانال مجازب مدرسه جهت اطلاع به خانواده‌ها برای برگزاری جشنواره رحمت در آموزشگاه

اطلاع رسانی این جشنواره در گروه کلاسی

اطلاع رسانی به همکاران آموزشی و مطرح کردن این موضوع در شورای معلمان و ‌مشورت گرفتن در جهت اجرای بهتر و مطلوب این جشنواره

جلسه ای جهت توضیح کامل پیرامون جشنواره بامربیان قرآنی وانتخاب موضوعات جشنواره توسط مربیان هر پایه

انتخاب نوآموزان برای شرکت در جشنواره

تهیه وسایل مورد نیاز و کمکی برای جشنواره

تمرین وتلاش نوآموزان برای ضبط برنامه ها

بازدید مدیر از روند اجرای این جشنواره

هماهنگی با خبرنگاران جهت انعکاس خبر این جشنواره در روزنامه محلی آوای پاکان

انتشار تصاویر اطلاع رسانی در پیام رسانهای مجازی