صف آرا مدیر دبستان و پیش دبستانی جامعه القرآن نجف آباد اصفهان طی گزارشی از عملکرد این آموزشگاه در برپایی جشنواره رحمت توضیحاتی ارائه کرد.

بعد از ابلاغ دستورالعمل از طرف ستاد مرکزی جلسه ی توجیهی و مشورتی با مربیان قرآن برگزار شد.
توضیحات داده ،موضوعات انتخاب و با همکاری معاون پرورشی مدرسه دانش آموزان با استعداد انتخاب شدند .

و همه ی گروه ها در حال تمرین می باشند.

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/fl96