احساس امنیت و لذت مهمترین کیفیتی ست که کودکان با نقاشی کردن تجربه می کنند. در سایه این احساس بسیاری از کیفیت های روانی دیگر مانند اعتماد به نفس شکل می گیرد. آنان ذهنیات و ادراکات خود را با نقاشی کردن بیان می کنند و از بیان ذهنیات خود لذت می برند. تداوم فعالیت نقاشی علاوه بر اینکه باعث بالا رفتن دقت و تمرکز کودکان می شود، به آنان کمک می کند تا فردیت منحصر به فرد خود را شناخته و بپذیرند و اینگونه زمینه های پرورش عزت نفس در آنان شکل می گیرد.

با تشکر از معلم پایه سوم،خانم خانم سرگلزایی

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/6p4i