موضوع:داشتن نظم

هدف: بی شک داشتن نظم یکی از مهم ترین مسائلی بوده که حتی مورد توجه ائمه و بزرگان دین نیز واقع شده است.
 آن ها بهترین مخلوقات عالم بوده‌اند و قطعاً این نکته را به خوبی می‌دانستند که اگر در کارها نظمی وجود نداشته باشد، موفقیت نیز حاصل نخواهد شد و به همین علت است که امام علی (علیه السلام) در نامه‌ای به امام حسن (علیه السلام) این گونه خطاب می نویسد که: “شما و همه فرزندانم و هر کسی که نامه من به او می‌رسد را به ترس از خدا و داشتن نظم در کارها سفارش می‌کنم.”

پایه سوم (خانم سرگلزایی)

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/dftu