دومین دوره جشنواره رحمت ،همزمان با مدارس جامعه القرآن سراسر کشور در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲ در دبستان قرآنی علم الهدی یزد برگزار شد.

مربیان قرآن و دانش آموزان بی صبرانه منتظر برگزاری مراسم بودند . و سوالات توسط ناظر از جامعه القرآن یزد بین دانش آموزان پخش شد. قرآن آموزان در مدت ۴۵ دقیقه به سوالات پاسخ دادند . آزمون مرحله شفاهی هم در نمازخانه مدرسه و به صورت کلاسی برگزار شد. در بین دانش آموزان دبستان ،دخترهای گلمون نازنین زهرا نعیمی از کلاس ششم حافظ ۲۸ جز از قرآن و ریحانه سادات میردهقان حافظ ۶ جز قرآن هستند. با تقدیر فراوان از خانم حمیدی مربی حفظ دبستان که خود حافظ کل قرآن هستند.