شرکت سه نفر از دانش آموزان مدرسه کریم اهل بیت در مسابقات استعداد یابی شنا


فاطمه السادات حسینی زینب زارع خورمیزی سارینا جعفرپور در مسابقات استعدادیابی شنای شهرستان شرکت کردند که خانم فاطمه السادات حسینی به مرحله استانی راه یافت.

لینک کوتاه مطلب: https://www.mjq.ir/gg2a