سر کار خانم عباس زاده مدیر دبستان و پیش دبستانی امام حسن مجتبی علیه السلام شهرستان بم در گفتگو با مرکز مجازی قرآن یاوران از جزییات برگزاری جشنواره رحمت گزارشی ارایه کرد.

گزارش‌جشنواره رحمت این آموزشگاه بدین شرح می باشد:

۱_اطلاع رسانی بخشنامه به مربیان قرآنی خانم ها فرزام فر و طاهرآبادی

۲_گفتگو با مربیان قرآن در خصوص بخشنامه و مشخص شدن نوع برنامه اجرایی هر کلاس

۳_ جلسه توجیهی با آموزگاران

۴_اطلاع رسانی جشنواره رحمت در تمامی گروه های کلاسی و پرورشی

۵_ اطلاع رسانی به والدین محترم

۶_تهیه وسایل موردنیاز جشنواره

۷_شناسایی دانش آموزان مستعد برای نمایش و تمرین و تکرار در مدرسه و منزل

۸_دعوت از حاج خانم توکلی مدیر محترم موسسه جامعه القرآن جهت بازدید از تمرین و فیلمبرداری دانش آموزان

۹_اطلاع رسانی به عموم فرهنگیان و خانواده های دانش آموزان شهرستان بم از طریق کانال آوای تعلیم و تربیت شهرستان بم

۱۰_اطلاع رسانی به عموم مردم از طریق شبکه ی امامت

۱۱_گفتگو با امام جمعه محترم و کسب اجازه جهت اطلاع رسانی در مراسم نماز جمعه

۱۲_اطلاع رسانی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره جشنواره و برنامه ریزی جهت اعزام خبرنگار به آموزشگاه و مصاحبه با مربیان قرآن در این زمینه

۱۳_هماهنگی با مسئولان پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان بم