جشنواره سراسری قرآنی رحمت، ویژه مدارس جامعه القرآن الکریم در دبستان امام حسن مجتبی علیه السلام بم کرمان برگزار شد.

مهمترین فعالیت های انجام شده جشنواره به این شرح میباشد:

اطلاع رسانی و توضیح در مورد جشنواره به والدین در گروه های مجازی و در جلسه انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسه شورای مدرسه با حضور همکاران و همکاری آنان در جشنواره

کمک از اعضای انجمن اولیا و مربیان برای پشتیبانی در تهیه لوازم

تمرین مربیان عزیز با دانش آموزان