تشویق و انگیزه بخشی کودکان به درس خواندن

۱۱ نکته خطاب به والدین برای درس خواندن کودکان با بزرگتر شدن بچه‌ها مسئولیت پذیری آن‌ها نسبت به درس خواندن هم بیشتر می‌شود. با وجود اینکه برخی از بچه‌ها خودشان نسبت به انجام تکالیفشان مشتاق هستند، گروهی دیگر در شروع انجام تکالیف هم به مشکل برمی‌خورند. تشویق کودکان به درس خواندن مرز باریکی بین انگیزه […]

قوانین استفاده از موبایل برای کودکان و نوجوانان

عوامل بسیاری مانند رواج استفاده از ابزارهای الکترونیکی، درگیری والدین با کار خانه و شغل، بی‌حوصلگی والدین و نبود فضای زیاد در خانه‌ها برای بازی و فعالیت کودکان، دست در دست هم داده‌اند تا زمان استفاده کودکانو نوجوانان از موبایل بیشتر شود. از زمانی که استفاده از فضای مجازی، بازی و به طور کلی موبایل […]