کادر مدرسه

کادر دبستان دخترانه امام حسن مجتبی علیه السلام قم منصوره سلطانی مدیر لیسانس آموزش ابتدایی اشرف السادات علیزاده حسینی معاونت آموزشی لیسانس آموزش ابتدایی زهرا دشتی رحمت آبادی معاون اجرایی لیسانس فیزیک کاربردی الهام سادات معاونت پرورشی رشته علوم تجربی الهام پاک مسئول امور مالی – مسئول سرویس لیسانس روانشناسی ژاله حقیقی مشاور کارشناسی مشاوره […]